Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.298Archeologický1046 SGWaAP
0.342etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.365múzeum440457 SGWaAP
0.433Múzeum36161 SGWaAP
0.437prírodovedné_múzeum2060 SGWaAP
0.510Prírodovedný_múzeum893 SGWaAP
0.511archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.527Etnografický1007 SGWaAP
0.538archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.538archeologická9248 SGWaAP
0.539národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.559obrazáreň2320 SGWaAP
0.562archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.562vatikánske_múzeum1184 SGWaAP
0.566archeologický17848 SGWaAP
0.581vykopávka11150 SGWaAP
0.587Mauzóleum608 SGWaAP
0.589vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.599SNM16931 SGWaAP
0.606východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.607Múzeum_moderné2494 SGWaAP
0.609ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.611stála_expozícia14013 SGWaAP
0.612národopisná_expozícia1259 SGWaAP
0.612akropola3676 SGWaAP
0.614banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.617Ponitriansky_múzeum1129 SGWaAP
0.618Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.618archeologické2871 SGWaAP
0.618mauzóleum8396 SGWaAP
0.628galéria245259 SGWaAP
0.631antické5302 SGWaAP
0.633podunajské1064 SGWaAP
0.642Antický724 SGWaAP