Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.153vykopávka11150 SGWaAP
0.326archeologický_nález11565 SGWaAP
0.382archeologický17848 SGWaAP
0.383archeologický_výskum16922 SGWaAP
0.418archeológ35656 SGWaAP
0.434archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.436archeologická9248 SGWaAP
0.439archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.499archeologicky1455 SGWaAP
0.505nálezisko18453 SGWaAP
0.524predhistorické557 SGWaAP
0.533neolitické680 SGWaAP
0.538archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.542Archeologický1046 SGWaAP
0.552praveké2775 SGWaAP
0.558praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.558archeologické2871 SGWaAP
0.563keltské3377 SGWaAP
0.571slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.573egyptská_pyramída1553 SGWaAP
0.577hradisko17987 SGWaAP