Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.197archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.423archeologický_nález11565 SGWaAP
0.439archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.440archeologická9248 SGWaAP
0.447nálezisko18453 SGWaAP
0.448archeologicky1455 SGWaAP
0.461archeologické2871 SGWaAP
0.463vykopávka11150 SGWaAP
0.484archeologický17848 SGWaAP
0.496hradisko17987 SGWaAP
0.506zrúcanina20637 SGWaAP
0.512kultúrna_pamiatka53978 SGWaAP
0.517sakrálna_pamiatka2909 SGWaAP
0.521slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.526kultúrnohistorická_pamiatka603 SGWaAP
0.527praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.528paleontologická910 SGWaAP
0.541pamiatka263505 SGWaAP
0.542Archeologický1046 SGWaAP
0.545pamätihodnosť15456 SGWaAP
0.556travertínová_kopa929 SGWaAP