Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000archeologická9248 SGWaAP
0.376archeologický17848 SGWaAP
0.427Archeologický1046 SGWaAP
0.430vykopávka11150 SGWaAP
0.436archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.440archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.449archeológia17935 SGWaAP
0.454archeologické2871 SGWaAP
0.459etnografická3175 SGWaAP
0.463archeologický_nález11565 SGWaAP
0.475archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.480archeologický_výskum16922 SGWaAP
0.495paleontologická910 SGWaAP
0.506umeleckohistorická659 SGWaAP
0.511archeológ35656 SGWaAP
0.535muzeálna3418 SGWaAP
0.538archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.540praveká4434 SGWaAP
0.541geologická17569 SGWaAP
0.557etnologická974 SGWaAP
0.561paleontologický674 SGWaAP
0.561národopisná4178 SGWaAP
0.563múzejná6056 SGWaAP
0.567paleontologický_nález403 SGWaAP
0.574mineralogická1287 SGWaAP