Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arbitrárny1246 SGWaAP
0.289arbitrárne1021 SGWaAP
0.400arbitrárnosť1031 SGWaAP
0.431ústavne_konformný826 SGWaAP
0.471arbitrárna429 SGWaAP
0.479arbitrárne643 SGWaAP
0.492ústavne5512 SGWaAP
0.539svojvoľný2931 SGWaAP
0.572formalistický679 SGWaAP
0.573súladný842 SGWaAP
0.594neprípustný5799 SGWaAP
0.598neústavný1033 SGWaAP
0.605meritórny408 SGWaAP
0.612súladné403 SGWaAP
0.623zistený_skutkový2268 SGWaAP
0.626konštantná_judikatúra745 SGWaAP
0.626neodôvodniť1122 SGWaAP