Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arbitrárne1021 SGWaAP
0.289arbitrárny1246 SGWaAP
0.374arbitrárne643 SGWaAP
0.432arbitrárnosť1031 SGWaAP
0.479arbitrárna429 SGWaAP
0.521ústavne_konformný826 SGWaAP
0.546ústavne5512 SGWaAP
0.547dôvodné2196 SGWaAP
0.568neústavné674 SGWaAP
0.574napadnuté_uznesenie4907 SGWaAP
0.584súladné403 SGWaAP
0.588skutkové_zistenie2920 SGWaAP
0.594odôvodnenie_napadnuté1145 SGWaAP
0.595rozporné1251 SGWaAP
0.597právne_posúdenie2675 SGWaAP
0.598ústavnoprávne792 SGWaAP