Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aragónsky499 SGWaAP
0.321kastílsky418 SGWaAP
0.393Aragónsky665 SGWaAP
0.419kastílska563 SGWaAP
0.451neapolský2974 SGWaAP
0.466aragónska584 SGWaAP
0.498florentský1920 SGWaAP
0.499Bourbonovci674 SGWaAP
0.506dóža1084 SGWaAP
0.516Neapolský733 SGWaAP
0.519Orleánsky470 SGWaAP
0.527lotrinský1372 SGWaAP
0.528Lotrinský1052 SGWaAP
0.529habsburský3387 SGWaAP
0.532Habsburský1841 SGWaAP
0.542turecký_sultán1053 SGWaAP
0.543vojvoda28122 SGWaAP
0.544kráľ403784 SGWaAP