Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arabský_polostrov1619 SGWaAP
0.309Arabský_polostrov1112 SGWaAP
0.405Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.429africký_kontinent4919 SGWaAP
0.441Blízky_východ36508 SGWaAP
0.448severná_Afrika12882 SGWaAP
0.465emirát14257 SGWaAP
0.479ázijský_kontinent1689 SGWaAP
0.483Omán6621 SGWaAP
0.486Jemen11879 SGWaAP
0.495Arábia3860 SGWaAP
0.495Perzský_záliv10111 SGWaAP
0.499Katar12282 SGWaAP
0.505juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.514poloostrov5561 SGWaAP
0.517India148157 SGWaAP
0.519Ázia109083 SGWaAP
0.522pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.525Emirát1386 SGWaAP
0.527Juhovýchodný_Ázia713 SGWaAP