Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arab4064 SGWaAP
0.346Arab26886 SGWaAP
0.441aziat1740 SGWaAP
0.484izrael1251 SGWaAP
0.489moslim74254 SGWaAP
0.494mohamedán3468 SGWaAP
0.516turek2436 SGWaAP
0.521Aziat1823 SGWaAP
0.523rus14501 SGWaAP
0.526beloch15794 SGWaAP
0.534arabský39012 SGWaAP
0.536američan2606 SGWaAP
0.542nemec6801 SGWaAP
0.547žid65420 SGWaAP
0.557sionista5471 SGWaAP
0.559árijec1665 SGWaAP
0.561Moslim3565 SGWaAP
0.562Ind14952 SGWaAP
0.566mulat1022 SGWaAP
0.570ind433 SGWaAP