Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000apriórny671 SGWaAP
0.419apriórne966 SGWaAP
0.423apriórna1027 SGWaAP
0.491apriórne518 SGWaAP
0.492gnozeologický486 SGWaAP
0.507ontologický1966 SGWaAP
0.512noetický500 SGWaAP
0.527epistemologický525 SGWaAP
0.543metafyzický3257 SGWaAP
0.549svetonázorový1242 SGWaAP
0.558racionalistický771 SGWaAP
0.573fenomenologický465 SGWaAP
0.576deduktívny508 SGWaAP
0.578objektivizmus476 SGWaAP
0.580axióm1345 SGWaAP
0.580dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.582intencionálny494 SGWaAP
0.582absolutizácia709 SGWaAP
0.584iracionálny4650 SGWaAP
0.584dialektický1881 SGWaAP
0.588kategorický1257 SGWaAP
0.589pozitivistický563 SGWaAP
0.594diskurzívny483 SGWaAP