Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000apologetika943 SGWaAP
0.426dogmatika1828 SGWaAP
0.432dogmatická2399 SGWaAP
0.445vierouka3595 SGWaAP
0.450hermeneutika1755 SGWaAP
0.471apológia1009 SGWaAP
0.482evolucionizmus659 SGWaAP
0.488exegéza1800 SGWaAP
0.503ateizmus16464 SGWaAP
0.508gnosticizmus1181 SGWaAP
0.510scholastická825 SGWaAP
0.512doktrína22519 SGWaAP
0.514teologická15752 SGWaAP
0.524marxizmus13099 SGWaAP
0.527teizmus1329 SGWaAP
0.531metafyzika7150 SGWaAP
0.535katolicizmus10809 SGWaAP
0.536teologický11644 SGWaAP
0.538scholastika1514 SGWaAP
0.539dogmatické1377 SGWaAP