Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000apolitickosť890 SGWaAP
0.360nadstraníckosť591 SGWaAP
0.497demokratickosť1178 SGWaAP
0.512apolitická1994 SGWaAP
0.521nestrannosť8322 SGWaAP
0.523straníckosť1016 SGWaAP
0.540principiálnosť950 SGWaAP
0.559zásadovosť1839 SGWaAP
0.562politizácia2661 SGWaAP
0.574verejnoprávnosť2562 SGWaAP
0.575apolitický2291 SGWaAP
0.583objektivita16143 SGWaAP
0.585vedeckosť1538 SGWaAP
0.597legitímnosť2535 SGWaAP
0.608tendenčnosť900 SGWaAP
0.617korektnosť6058 SGWaAP
0.623legitimita14045 SGWaAP
0.623objektívnosť9264 SGWaAP
0.625názorová_pluralita635 SGWaAP
0.627nestranícka495 SGWaAP
0.628koncepčnosť848 SGWaAP