Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000apoštolský_nuncius6689 SGWaAP
0.306nuncius3108 SGWaAP
0.333pápežský_nuncius793 SGWaAP
0.375arcibiskup91698 SGWaAP
0.391pomocný_biskup12308 SGWaAP
0.421arcibiskup_metropolita5251 SGWaAP
0.426metropolita12433 SGWaAP
0.433generálny_vikár5613 SGWaAP
0.448vojenský_ordinár1107 SGWaAP
0.451emeritný_biskup2669 SGWaAP
0.453sídelný_biskup1210 SGWaAP
0.460biskup_mons4581 SGWaAP
0.470veľvyslanec80646 SGWaAP
0.471monsignor3388 SGWaAP
0.473Stanislav_zvolenský3203 SGWaAP
0.475provinciál5858 SGWaAP
0.482apoštolský_administrátor1952 SGWaAP
0.483Stanislav_Zvolenský5319 SGWaAP