Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000apoštolský_exarchát785 SGWaAP
0.272exarchát1045 SGWaAP
0.327prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.349gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.399apoštolský_exarcha625 SGWaAP
0.416eparchia6373 SGWaAP
0.431exarcha932 SGWaAP
0.447apoštolská_administratúra647 SGWaAP
0.447eparcha1235 SGWaAP
0.465gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.465košická_eparchia1196 SGWaAP
0.466Mukačevská_eparchia770 SGWaAP
0.466prešovské_biskupstvo675 SGWaAP
0.466eparchiálny_biskup1287 SGWaAP
0.476košický_eparcha1738 SGWaAP
0.493Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.500prešovský_eparcha1132 SGWaAP
0.502Alojz_Tkáč3659 SGWaAP
0.510Košický_eparchia848 SGWaAP
0.511Rožňavský_diecéza755 SGWaAP