Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000apoštolské3741 SGWaAP
0.409kňazské5121 SGWaAP
0.444Kristovo35215 SGWaAP
0.450misionárske1335 SGWaAP
0.460eucharistické1497 SGWaAP
0.473evanjeliové1982 SGWaAP
0.477božie169284 SGWaAP
0.484kresťanské38118 SGWaAP
0.487apoštolská15288 SGWaAP
0.489biblické12886 SGWaAP
0.490apoštolský10451 SGWaAP
0.496ohlasovanie_evanjelium2746 SGWaAP
0.499biskupské3322 SGWaAP
0.500cirkevné_spoločenstvo5864 SGWaAP
0.500ekumenické4128 SGWaAP
0.500prorocké3852 SGWaAP
0.501Evanjelium7313 SGWaAP
0.502pastoračné2772 SGWaAP
0.506sviatostné1702 SGWaAP
0.506apoštolát8846 SGWaAP
0.506sväté41015 SGWaAP
0.507hlásanie_evanjelium1520 SGWaAP
0.514nábožné1272 SGWaAP
0.515evanjelizačné2546 SGWaAP
0.516misijné6235 SGWaAP