Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000apoštolská_exhortácia2332 SGWaAP
0.173exhortácia2118 SGWaAP
0.314encyklika16344 SGWaAP
0.459biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.473Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.490Katechizmus_katolícka1324 SGWaAP