Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000apoštolská_administratúra647 SGWaAP
0.433exarchát1045 SGWaAP
0.447apoštolský_exarchát785 SGWaAP
0.450Mukačevská_eparchia770 SGWaAP
0.482eparchia6373 SGWaAP
0.485prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.493gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.509titulárny_biskup853 SGWaAP
0.518apoštolský_administrátor1952 SGWaAP
0.535vikariát1379 SGWaAP
0.568diecéza45229 SGWaAP
0.569prešovské_biskupstvo675 SGWaAP
0.569arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.574arcidiecéza11179 SGWaAP
0.575gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.579sídelný_biskup1210 SGWaAP
0.585gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.587biskupstvo11888 SGWaAP
0.589pápežský_prelát699 SGWaAP
0.594autokefálna426 SGWaAP