Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000apoštolka549 SGWaAP
0.456blahoslavená8390 SGWaAP
0.492prorokyňa1123 SGWaAP
0.526služobníčka1900 SGWaAP
0.531svätá4856 SGWaAP
0.546blahoslavená_Panna705 SGWaAP
0.550svätica6831 SGWaAP
0.555božský_Vykupiteľ662 SGWaAP
0.556mučenica1564 SGWaAP
0.557misionárka3685 SGWaAP
0.560služobnica5819 SGWaAP
0.563preblahoslavená_Panna501 SGWaAP
0.580vizionárka1779 SGWaAP
0.594dominikánka921 SGWaAP
0.594preblahoslavená_panna1060 SGWaAP
0.595laička491 SGWaAP