Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000apoštol102956 SGWaAP
0.257učeník60570 SGWaAP
0.333evanjelium124300 SGWaAP
0.336evanjelista13129 SGWaAP
0.346Kristus313755 SGWaAP
0.349Ježiš486700 SGWaAP
0.352Evanjelium7313 SGWaAP
0.356Ježišov_učeník2576 SGWaAP
0.382Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.391svätý277125 SGWaAP
0.395Ježišov26674 SGWaAP
0.409Apoštol463 SGWaAP
0.411Ježišovo38510 SGWaAP
0.419Zjavenie7638 SGWaAP
0.423Pánov46093 SGWaAP
0.428Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.429svätý64003 SGWaAP
0.429prorok66430 SGWaAP
0.430Kristov25746 SGWaAP
0.434Korinťan2745 SGWaAP
0.441Kristovo35215 SGWaAP
0.443Kristov_učeník1536 SGWaAP
0.444novozákonný1634 SGWaAP
0.451Ján_Krstiteľ24597 SGWaAP