Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aparátnik647 SGWaAP
0.307aparátčik726 SGWaAP
0.407nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.458nomenklatúrny452 SGWaAP
0.482zväzácky518 SGWaAP
0.504potentát1335 SGWaAP
0.511normalizátor1326 SGWaAP
0.517komunistický36634 SGWaAP
0.517papaláš5650 SGWaAP
0.528komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.531štátostrana2088 SGWaAP
0.534oportunista2613 SGWaAP
0.542komunista120716 SGWaAP
0.542zväzák1606 SGWaAP
0.543pritakávač668 SGWaAP
0.545internacionalista776 SGWaAP
0.545prospechár756 SGWaAP
0.552súdruh50538 SGWaAP
0.553partajný613 SGWaAP
0.553mocipán3754 SGWaAP
0.560exkomunista626 SGWaAP
0.563ideológ6864 SGWaAP