Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aparátčik726 SGWaAP
0.307aparátnik647 SGWaAP
0.374nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.430pritakávač668 SGWaAP
0.433papaláš5650 SGWaAP
0.455potentát1335 SGWaAP
0.462súdruh50538 SGWaAP
0.473oportunista2613 SGWaAP
0.476prospechár756 SGWaAP
0.488komunista120716 SGWaAP
0.489komunistický36634 SGWaAP
0.493mocipán3754 SGWaAP
0.502boľševický4033 SGWaAP
0.503partajný613 SGWaAP
0.507normalizátor1326 SGWaAP
0.507nomenklatúrny452 SGWaAP
0.509karierista2493 SGWaAP
0.513štátostrana2088 SGWaAP