Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antropologická2797 SGWaAP
0.324sociologická5568 SGWaAP
0.385antropológia10425 SGWaAP
0.407antropologický3082 SGWaAP
0.433ontologická2011 SGWaAP
0.447filozofická29642 SGWaAP
0.457lingvistická3569 SGWaAP
0.481metodologická3939 SGWaAP
0.482antropologické1180 SGWaAP
0.482etnologická974 SGWaAP
0.486gnozeologická480 SGWaAP
0.493metafyzická3950 SGWaAP
0.495noetická490 SGWaAP
0.498kulturologická732 SGWaAP
0.505epistemológia1151 SGWaAP
0.505teologická15752 SGWaAP
0.508fenomenologická852 SGWaAP
0.512epistemologická453 SGWaAP
0.514fenomenológia2209 SGWaAP
0.518hermeneutická446 SGWaAP
0.523hermeneutika1755 SGWaAP
0.528existenciálna5915 SGWaAP
0.530svetonázorová2059 SGWaAP
0.534metafyzika7150 SGWaAP
0.540religiózna2095 SGWaAP