Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antropocentrizmus646 SGWaAP
0.423racionalizmus3906 SGWaAP
0.430evolucionizmus659 SGWaAP
0.438agnosticizmus1002 SGWaAP
0.442panteizmus873 SGWaAP
0.456iracionalizmus471 SGWaAP
0.471teizmus1329 SGWaAP
0.481relativizmus5097 SGWaAP
0.486empirizmus1104 SGWaAP
0.488materializmus9225 SGWaAP
0.488polyteizmus902 SGWaAP
0.489objektivizmus476 SGWaAP
0.502determinizmus1926 SGWaAP
0.502monizmus538 SGWaAP
0.506utilitarizmus1208 SGWaAP
0.507monoteizmus1881 SGWaAP
0.509nihilizmus3239 SGWaAP
0.515dogmatizmus2038 SGWaAP
0.517darvinizmus977 SGWaAP
0.517postmodernizmus1877 SGWaAP
0.519utopizmus451 SGWaAP