Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antisemitizmus16200 SGWaAP
0.288rasizmus38151 SGWaAP
0.310xenofóbia9477 SGWaAP
0.342nacionalizmus26046 SGWaAP
0.347neonacizmus2566 SGWaAP
0.362nacizmus17825 SGWaAP
0.380radikalizmus4674 SGWaAP
0.382extrémizmus27877 SGWaAP
0.391sionizmus4004 SGWaAP
0.400netolerancia4541 SGWaAP
0.407šovinizmus3737 SGWaAP
0.447pravicový_extrémizmus1781 SGWaAP
0.459fašizmus43617 SGWaAP
0.460neofašizmus791 SGWaAP
0.461antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.463revizionizmus1308 SGWaAP
0.471antisemitská2330 SGWaAP
0.473rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.473antikomunizmus1458 SGWaAP
0.478totalitarizmus2624 SGWaAP
0.483fundamentalizmus3650 SGWaAP