Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antipatia4433 SGWaAP
0.334nevraživosť12060 SGWaAP
0.335animozita1742 SGWaAP
0.336sympatia42745 SGWaAP
0.430averzia9913 SGWaAP
0.449podozrievavosť2475 SGWaAP
0.449zášť2846 SGWaAP
0.467nedôvera44671 SGWaAP
0.479náklonnosť28741 SGWaAP
0.493zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.511nenávisť113468 SGWaAP
0.516urazenosť981 SGWaAP
0.529nedôverčivosť1265 SGWaAP
0.535pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.542skepsa11536 SGWaAP
0.548podozrievanie3152 SGWaAP
0.557predpojatosť3344 SGWaAP
0.567neľúbosť912 SGWaAP
0.571neprajnosť2073 SGWaAP
0.571rezervovanosť1373 SGWaAP
0.572nepriateľstvo14938 SGWaAP
0.573žiarlivosť26105 SGWaAP
0.574namyslenosť3052 SGWaAP
0.578samoľúbosť4704 SGWaAP