Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antikrist3932 SGWaAP
0.188Antikrist3883 SGWaAP
0.333satan28705 SGWaAP
0.388falošný_prorok3713 SGWaAP
0.390Satan19195 SGWaAP
0.459Lucifer3851 SGWaAP
0.460lucifer7829 SGWaAP
0.466mesiáš16783 SGWaAP
0.480kristus2498 SGWaAP
0.516Mesiáš10142 SGWaAP
0.529diabol80890 SGWaAP
0.530prorok66430 SGWaAP
0.533satanista4300 SGWaAP
0.538pohan25230 SGWaAP
0.539satanské644 SGWaAP
0.560Kristus313755 SGWaAP
0.571padlý_anjel3214 SGWaAP
0.574satanská1943 SGWaAP
0.580gnostik1389 SGWaAP
0.586Duch105340 SGWaAP
0.588belzebub784 SGWaAP