Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antikomunizmus1458 SGWaAP
0.347oportunizmus2274 SGWaAP
0.353nacionalizmus26046 SGWaAP
0.375boľševizmus3476 SGWaAP
0.403marxizmus13099 SGWaAP
0.404totalitarizmus2624 SGWaAP
0.405antikomunistická987 SGWaAP
0.405antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.411klerikalizmus1156 SGWaAP
0.411liberalizmus19638 SGWaAP
0.418konzervativizmus7677 SGWaAP
0.419revizionizmus1308 SGWaAP
0.437sionizmus4004 SGWaAP
0.438nacizmus17825 SGWaAP
0.441čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.445pacifizmus1171 SGWaAP
0.448ľudáctvo731 SGWaAP
0.450nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.450kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.451demokratizmus1136 SGWaAP
0.453radikalizmus4674 SGWaAP
0.460šovinizmus3737 SGWaAP
0.462dogmatizmus2038 SGWaAP
0.464ideologický19546 SGWaAP