Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antikomunistická987 SGWaAP
0.295protikomunistická1082 SGWaAP
0.396nacionalistická10418 SGWaAP
0.405antikomunizmus1458 SGWaAP
0.424revizionistická753 SGWaAP
0.427propagandistická4384 SGWaAP
0.432šovinistická926 SGWaAP
0.438protináboženská523 SGWaAP
0.441protisocialistická444 SGWaAP
0.444ideologická17229 SGWaAP
0.460antisemitská2330 SGWaAP
0.460fašistická11983 SGWaAP
0.469boľševická3900 SGWaAP
0.472štvavá902 SGWaAP
0.476kontrarevolučná800 SGWaAP
0.477marxistická6571 SGWaAP
0.479ľavičiarska483 SGWaAP
0.483imperialistická2821 SGWaAP
0.483komunistická80095 SGWaAP