Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antikomunista1676 SGWaAP
0.314komunista120716 SGWaAP
0.333marxista5377 SGWaAP
0.379rusofil1831 SGWaAP
0.393revizionista744 SGWaAP
0.396antisemita3587 SGWaAP
0.422čechoslovakista1225 SGWaAP
0.427oportunista2613 SGWaAP
0.430internacionalista776 SGWaAP
0.435dogmatik1560 SGWaAP
0.437ľavičiar11215 SGWaAP
0.437ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.440pravičiar7057 SGWaAP
0.445pacifista2310 SGWaAP
0.449nacionalista17726 SGWaAP
0.450propagandista2601 SGWaAP
0.451ľudák3807 SGWaAP
0.454sionista5471 SGWaAP
0.456boľševik14514 SGWaAP
0.459disident17549 SGWaAP
0.468demokrat45238 SGWaAP
0.472reakcionár676 SGWaAP