Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antifašizmus694 SGWaAP
0.449fašizmus43617 SGWaAP
0.454boľševizmus3476 SGWaAP
0.466neofašizmus791 SGWaAP
0.474kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.474antikomunizmus1458 SGWaAP
0.491ideológia68602 SGWaAP
0.499nacizmus17825 SGWaAP
0.504internacionalizmus2044 SGWaAP
0.511pacifizmus1171 SGWaAP
0.513nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.515antifašistický1344 SGWaAP
0.528proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.529nacionalizmus26046 SGWaAP
0.530neonacizmus2566 SGWaAP
0.532demokratizmus1136 SGWaAP
0.534anarchizmus1903 SGWaAP
0.546antifašistická1450 SGWaAP
0.547nacionálny2577 SGWaAP
0.547liberalizmus19638 SGWaAP
0.549šovinizmus3737 SGWaAP
0.549humanizmus17405 SGWaAP
0.551sionizmus4004 SGWaAP
0.552militarizmus1490 SGWaAP
0.561totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.562revizionizmus1308 SGWaAP
0.568čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.575étos3855 SGWaAP
0.576pravicový_extrémizmus1781 SGWaAP
0.576marxizmus13099 SGWaAP
0.579feminizmus9071 SGWaAP
0.581ľudáctvo731 SGWaAP
0.582národovectvo952 SGWaAP
0.589antifašistické474 SGWaAP
0.590totalitarizmus2624 SGWaAP
0.591klérofašizmus410 SGWaAP
0.593nacistická_ideológia910 SGWaAP
0.594antifašista3104 SGWaAP
0.598radikalizmus4674 SGWaAP
0.599globalizmus815 SGWaAP
0.603oportunizmus2274 SGWaAP
0.604sekulárny_humanizmus495 SGWaAP
0.606marxistická6571 SGWaAP
0.608komunizmus85978 SGWaAP
0.609vlastenectvo14382 SGWaAP
0.610fašistická11983 SGWaAP