Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antifašistický1344 SGWaAP
0.280protifašistický1786 SGWaAP
0.386antifašistická1450 SGWaAP
0.395antifašista3104 SGWaAP
0.406protikomunistický950 SGWaAP
0.461protifašistické1133 SGWaAP
0.484antifašistické474 SGWaAP
0.486protifašistická1579 SGWaAP
0.496ľudácky1786 SGWaAP
0.512národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.515antifašizmus694 SGWaAP
0.519protivojnový1288 SGWaAP
0.521neonacistický1474 SGWaAP
0.525odbojový448 SGWaAP
0.526protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.527odboj22579 SGWaAP
0.531fašistický12968 SGWaAP
0.539národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.542fašizmus43617 SGWaAP
0.549ľudák3807 SGWaAP
0.558nacionalistický5917 SGWaAP
0.565nacizmus17825 SGWaAP
0.565protikomunistická1082 SGWaAP