Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antifašistické474 SGWaAP
0.348protifašistické1133 SGWaAP
0.456protikomunistické529 SGWaAP
0.461anarchistické633 SGWaAP
0.467protivojnové493 SGWaAP
0.476neonacistické674 SGWaAP
0.477nacionalistické2398 SGWaAP
0.484antifašistický1344 SGWaAP
0.502krajne_pravicové437 SGWaAP
0.503fašistické5633 SGWaAP
0.506komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.508disidentské542 SGWaAP
0.509odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.517antifašistická1450 SGWaAP
0.518ľudácke435 SGWaAP
0.518protifašistický1786 SGWaAP
0.526autonomistické411 SGWaAP
0.531protifašistická1579 SGWaAP
0.556nacistické3644 SGWaAP
0.558vlastenecké1765 SGWaAP
0.559ľavicové5710 SGWaAP
0.561oslobodzovacie670 SGWaAP
0.566národné_povstanie6605 SGWaAP