Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antifašistická1450 SGWaAP
0.289protifašistická1579 SGWaAP
0.386antifašistický1344 SGWaAP
0.451protikomunistická1082 SGWaAP
0.482neofašistická582 SGWaAP
0.489antikomunistická987 SGWaAP
0.506fašistická11983 SGWaAP
0.512neonacistická2594 SGWaAP
0.514protivojnová1352 SGWaAP
0.515odbojová2564 SGWaAP
0.517antifašistické474 SGWaAP
0.525anarchistická1596 SGWaAP
0.525protifašistický1786 SGWaAP
0.528pronárodná643 SGWaAP
0.543nacionalistická10418 SGWaAP
0.544protifašistické1133 SGWaAP
0.546antifašizmus694 SGWaAP
0.548antifašista3104 SGWaAP
0.555autonomistická856 SGWaAP
0.558národne_orientovaná895 SGWaAP
0.560revizionistická753 SGWaAP
0.563ľudácka1678 SGWaAP