Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antidemokratický434 SGWaAP
0.453nacionalistický5917 SGWaAP
0.476totalitný9859 SGWaAP
0.477fašizujúci492 SGWaAP
0.491etatistický443 SGWaAP
0.492klerikálny635 SGWaAP
0.500antikomunistický835 SGWaAP
0.503demokratický64512 SGWaAP
0.504liberálny25259 SGWaAP
0.508autoritársky2625 SGWaAP
0.513fašistický12968 SGWaAP
0.521pronárodný474 SGWaAP
0.521diktátorský1622 SGWaAP
0.527kontrarevolučný579 SGWaAP
0.527revizionistický480 SGWaAP
0.528nacionálny2577 SGWaAP
0.529protináboženský560 SGWaAP
0.531protisocialistický451 SGWaAP
0.533zločinný3119 SGWaAP