Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antická17409 SGWaAP
0.297antický17154 SGWaAP
0.306staroveká15215 SGWaAP
0.365antické5302 SGWaAP
0.366starogrécka1481 SGWaAP
0.406antika11947 SGWaAP
0.443antické_Grécko2282 SGWaAP
0.457etruská754 SGWaAP
0.462staroegyptská1138 SGWaAP
0.473rímska45656 SGWaAP
0.476byzantská8014 SGWaAP
0.479stredoveká35919 SGWaAP
0.496ranokresťanská701 SGWaAP
0.497staroveké_Grécko3563 SGWaAP
0.499novoveká3222 SGWaAP
0.516starorímska635 SGWaAP
0.524staroveké5553 SGWaAP
0.533staroveký_Rím3048 SGWaAP
0.537Antický724 SGWaAP
0.537staroveký17040 SGWaAP
0.546starobylá13634 SGWaAP