Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anticipovať1973 SGWaAP
0.427anticipácia1090 SGWaAP
0.588eschatologická1200 SGWaAP
0.598reflektovať29812 SGWaAP
0.614načrtávať5293 SGWaAP
0.616problematizovať1014 SGWaAP
0.625sprítomňovať4753 SGWaAP
0.650vyjavovať1391 SGWaAP
0.651eschatologický979 SGWaAP
0.654postulovať1656 SGWaAP
0.665dovršovať658 SGWaAP
0.665eschatológia938 SGWaAP
0.666eschatologické522 SGWaAP
0.670predostierať2767 SGWaAP
0.673formulovať32892 SGWaAP
0.674epochálna571 SGWaAP
0.677predznamenávať5544 SGWaAP
0.681dejinný6632 SGWaAP
0.681časovosť733 SGWaAP