Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.357nacionalizmus26046 SGWaAP
0.381euroskepticizmus1420 SGWaAP
0.391radikalizmus4674 SGWaAP
0.405antikomunizmus1458 SGWaAP
0.420fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.428izolacionizmus1027 SGWaAP
0.447populizmus15092 SGWaAP
0.450islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.456šovinizmus3737 SGWaAP
0.461antisemitizmus16200 SGWaAP
0.462konzervativizmus7677 SGWaAP
0.468kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.477pacifizmus1171 SGWaAP
0.483sionizmus4004 SGWaAP
0.489militarizmus1490 SGWaAP
0.490náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP
0.491resentiment767 SGWaAP
0.492oportunizmus2274 SGWaAP
0.494liberalizmus19638 SGWaAP