Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000antarktická985 SGWaAP
0.307Antarktída12671 SGWaAP
0.380antarktický1136 SGWaAP
0.395arktická4494 SGWaAP
0.463grónska3254 SGWaAP
0.464južný_pól3479 SGWaAP
0.467polárna9011 SGWaAP
0.474severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.475Grónsky3078 SGWaAP
0.502marťanská1209 SGWaAP
0.527arktické1184 SGWaAP
0.542severný_pól5704 SGWaAP
0.542oceánska2470 SGWaAP
0.551Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.552Arktický487 SGWaAP
0.577aljašská1062 SGWaAP
0.581južný_Pacifik750 SGWaAP
0.583podmorská3647 SGWaAP
0.585Aljaška12933 SGWaAP
0.595arktický4870 SGWaAP
0.597polárny4827 SGWaAP