Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anotácia18063 SGWaAP
0.516Anotácia2550 SGWaAP
0.599abstrakt11418 SGWaAP
0.622Autorka2343 SGWaAP
0.632publikácia199005 SGWaAP
0.642predhovor4090 SGWaAP
0.643autor1183801 SGWaAP
0.652autorka225468 SGWaAP
0.665stručná19739 SGWaAP
0.666výkladový_slovník2726 SGWaAP
0.675Jazyk7629 SGWaAP
0.677vysokoškolská_učebnica3623 SGWaAP
0.682monografia46203 SGWaAP
0.683biografia10775 SGWaAP
0.685resumé5253 SGWaAP
0.687predslov6569 SGWaAP
0.688Kniha34202 SGWaAP
0.695kniha2175614 SGWaAP
0.695doslov7100 SGWaAP
0.696Stručný2401 SGWaAP
0.702stručný30485 SGWaAP
0.702ilustrácia75926 SGWaAP
0.703Autor19312 SGWaAP