Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anjouovský410 SGWaAP
0.510Anjouovci901 SGWaAP
0.540Jagelovci427 SGWaAP
0.572arpádovský476 SGWaAP
0.600habsburský3387 SGWaAP
0.603Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.609Bourbonovci674 SGWaAP
0.630Habsburský1841 SGWaAP
0.642aragónsky499 SGWaAP
0.652Habsburgovci8710 SGWaAP
0.656uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.658Arpádovci1890 SGWaAP
0.660Lotrinský1052 SGWaAP
0.660uhorský_trón2265 SGWaAP
0.660panovnícky999 SGWaAP
0.661lotrinský1372 SGWaAP
0.662Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.663Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP
0.669Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.674uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.676uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.681kastílsky418 SGWaAP
0.681Žigmund10064 SGWaAP
0.683uhorský26642 SGWaAP
0.690panovník51690 SGWaAP
0.690uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.690arciknieža1160 SGWaAP
0.690habsburské824 SGWaAP
0.691panovnícky_rod963 SGWaAP
0.693Přemyslovci929 SGWaAP
0.694habsburská2478 SGWaAP