Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anglosaský2903 SGWaAP
0.451anglosaská2913 SGWaAP
0.538anglosaské851 SGWaAP
0.554západoeurópsky6955 SGWaAP
0.585germánsky4997 SGWaAP
0.610otrokársky1290 SGWaAP
0.624arabský39012 SGWaAP
0.631nordický758 SGWaAP
0.636liberálny25259 SGWaAP
0.642západný97701 SGWaAP
0.647slovanský43645 SGWaAP
0.649galský1099 SGWaAP
0.650imperiálny1524 SGWaAP
0.652postmoderný4382 SGWaAP
0.654kapitalistický11913 SGWaAP
0.657absolutistický1107 SGWaAP
0.658buržoázny4038 SGWaAP
0.660východoeurópsky6067 SGWaAP
0.662korporatívny1027 SGWaAP
0.666monarchistický541 SGWaAP
0.667severský11273 SGWaAP
0.668protestantský6987 SGWaAP