Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anglické_grófstvo524 SGWaAP
0.400grófstvo4946 SGWaAP
0.483severná_Karolína4473 SGWaAP
0.490južný_Wales1080 SGWaAP
0.552Queensland3019 SGWaAP