Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000angličtina191992 SGWaAP
0.241španielčina19301 SGWaAP
0.255nemčina62357 SGWaAP
0.277francúzština30297 SGWaAP
0.293ruština26375 SGWaAP
0.336čínština7408 SGWaAP
0.342japončina5031 SGWaAP
0.350taliančina14487 SGWaAP
0.358portugalčina3410 SGWaAP
0.364dánčina1027 SGWaAP
0.383slovenčina168837 SGWaAP
0.394švédčina1701 SGWaAP
0.397holandčina1781 SGWaAP
0.397vietnamčina562 SGWaAP
0.422kórejčina1399 SGWaAP
0.433turečtina1828 SGWaAP
0.433nórčina1226 SGWaAP
0.437fínčina1275 SGWaAP
0.459arabčina6203 SGWaAP
0.464anglicky28899 SGWaAP
0.467po_anglicky42127 SGWaAP
0.487čeština47623 SGWaAP
0.487poľština8912 SGWaAP