Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000angažované1363 SGWaAP
0.462angažovaná4088 SGWaAP
0.522avantgardné1736 SGWaAP
0.531humanistické2443 SGWaAP
0.540angažovaný8512 SGWaAP
0.558konceptuálne2262 SGWaAP
0.562feministické1359 SGWaAP
0.564anarchistické633 SGWaAP
0.568vyhranené1135 SGWaAP
0.575liberálne6296 SGWaAP
0.585publicistické950 SGWaAP
0.586antifašistické474 SGWaAP
0.587modernistické525 SGWaAP
0.588postmoderné1489 SGWaAP
0.592ideové3864 SGWaAP
0.594ľavicové5710 SGWaAP
0.595sekulárne1752 SGWaAP
0.596ideologické6710 SGWaAP
0.600polemické593 SGWaAP
0.614disidentské542 SGWaAP
0.624invenčné843 SGWaAP
0.626marxistické1330 SGWaAP
0.629protivojnové493 SGWaAP
0.629provokatívne1581 SGWaAP
0.632názorové1469 SGWaAP