Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anestéziológia2085 SGWaAP
0.308urgentná_medicína1658 SGWaAP
0.313vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.354cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.356klinika_anestéziológia663 SGWaAP
0.358kardiológia4412 SGWaAP
0.374oddelenie_anestéziológia1520 SGWaAP
0.374pediatria5378 SGWaAP
0.388úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.395klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.418rádiológia1924 SGWaAP
0.422pôrodníctvo4926 SGWaAP
0.425traumatológia3324 SGWaAP
0.430hematológia4930 SGWaAP
0.431ftizeológia935 SGWaAP
0.434ortopédia4921 SGWaAP
0.435dermatovenerológia951 SGWaAP
0.436fyziatria1102 SGWaAP