Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anekdotický503 SGWaAP
0.529tragikomický2697 SGWaAP
0.531fragmentárny703 SGWaAP
0.535mravoučný438 SGWaAP
0.550sujet5118 SGWaAP
0.554parodický849 SGWaAP
0.557denníkový625 SGWaAP
0.559veršovaný1750 SGWaAP
0.561komický7750 SGWaAP
0.565sujetový869 SGWaAP
0.565melodramatický852 SGWaAP
0.566moralistický466 SGWaAP
0.571humorný8544 SGWaAP
0.572groteskný2611 SGWaAP
0.573motivický913 SGWaAP
0.576parodická821 SGWaAP
0.576situačná_komika761 SGWaAP
0.580anekdota7010 SGWaAP
0.584naturalistický1779 SGWaAP
0.588beletristický1398 SGWaAP