Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000andský597 SGWaAP
0.395andská736 SGWaAP
0.501amazonský1214 SGWaAP
0.506juhoamerický6721 SGWaAP
0.525pralesný683 SGWaAP
0.526africký32553 SGWaAP
0.530domorodý8764 SGWaAP
0.534stredoamerický1061 SGWaAP
0.562peruánsky3423 SGWaAP
0.574Amazonský715 SGWaAP
0.575himalájsky2527 SGWaAP
0.578amazonská1373 SGWaAP
0.583Bolívia11310 SGWaAP
0.586juhoamerické1369 SGWaAP
0.587Peru21613 SGWaAP
0.596pampa1257 SGWaAP
0.597domorodý_kmeň1659 SGWaAP
0.599Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.612amazonský_prales2022 SGWaAP