Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000andská736 SGWaAP
0.395andský597 SGWaAP
0.413juhoamerická7197 SGWaAP
0.415stredoamerická1315 SGWaAP
0.439peruánska4400 SGWaAP
0.451Peru21613 SGWaAP
0.456amazonská1373 SGWaAP
0.467africká30983 SGWaAP
0.475Bolívia11310 SGWaAP
0.482Amazonský715 SGWaAP
0.486peruánska_Andy511 SGWaAP
0.490bolívijská1215 SGWaAP
0.493Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.520amazonský_prales2022 SGWaAP
0.524Peruánsky429 SGWaAP
0.537pralesná587 SGWaAP
0.541guatemalská788 SGWaAP
0.541Ekvádor10989 SGWaAP
0.542Guatemala7579 SGWaAP
0.548etiópska2784 SGWaAP