Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000andalúzsky1057 SGWaAP
0.419andalúzska787 SGWaAP
0.476baskický2197 SGWaAP
0.490bretónsky805 SGWaAP
0.519španielsky92070 SGWaAP
0.521sardínsky495 SGWaAP
0.526portugalský21769 SGWaAP
0.528andalúzske414 SGWaAP
0.548sicílsky2411 SGWaAP
0.552katalánsky5439 SGWaAP
0.555korzický651 SGWaAP
0.556dalmatínsky665 SGWaAP
0.556mexický17820 SGWaAP
0.565argentínsky16338 SGWaAP
0.570kreolský400 SGWaAP
0.576alsaský474 SGWaAP
0.589berberský1031 SGWaAP
0.594katalánske1245 SGWaAP
0.596neapolský2974 SGWaAP
0.606stredomorský4303 SGWaAP