Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anarchizmus1903 SGWaAP
0.320liberalizmus19638 SGWaAP
0.347marxizmus13099 SGWaAP
0.360ateizmus16464 SGWaAP
0.387nihilizmus3239 SGWaAP
0.403totalitarizmus2624 SGWaAP
0.404konzervativizmus7677 SGWaAP
0.409fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.415pacifizmus1171 SGWaAP
0.426marxista5377 SGWaAP
0.433satanizmus3866 SGWaAP
0.438feminizmus9071 SGWaAP
0.445nacionalizmus26046 SGWaAP
0.452materializmus9225 SGWaAP
0.455sionizmus4004 SGWaAP
0.457marxistická6571 SGWaAP
0.458kolektivizmus1831 SGWaAP
0.460postmodernizmus1877 SGWaAP
0.463existencializmus2174 SGWaAP
0.465individualizmus8799 SGWaAP
0.466teizmus1329 SGWaAP
0.466agnosticizmus1002 SGWaAP
0.471humanizmus17405 SGWaAP
0.473katolicizmus10809 SGWaAP
0.473idealizmus5687 SGWaAP
0.476racionalizmus3906 SGWaAP
0.476radikalizmus4674 SGWaAP
0.480anarchista6438 SGWaAP
0.480relativizmus5097 SGWaAP
0.482etatizmus1393 SGWaAP
0.483antikomunizmus1458 SGWaAP
0.483dogmatizmus2038 SGWaAP
0.484pozitivizmus2987 SGWaAP
0.486anarchistická1596 SGWaAP
0.496naturalizmus2845 SGWaAP
0.496panteizmus873 SGWaAP
0.499oportunizmus2274 SGWaAP
0.499evolucionizmus659 SGWaAP
0.504fanatizmus8065 SGWaAP
0.505utilitarizmus1208 SGWaAP
0.505gnosticizmus1181 SGWaAP
0.506globalizmus815 SGWaAP